دوفصلنامه «دین و ارتباطات» در ایستگاه 55

دوفصلنامه «دین و ارتباطات» در ایستگاه 55

گروه اندیشه ــ پنجاه‌وپنجمین شماره از دوفصلنامه «دین و ارتباطات» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) مدیرمسئولی محمدهادی همایون و سردبیری حسن بشیر منتشر شد.
بررسی عقل‌گرایی شهید صدر در «پژوهش‌های معرفت‌شناختی»

بررسی عقل‌گرایی شهید صدر در «پژوهش‌های معرفت‌شناختی»

گروه اندیشه ــ نخستین شماره سال هشتم دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های معرفت‌شناختی» شامل 10 مقاله از جمله بررسی عقل‌گرایی شهید صدر منتشر شد.
دوفصلنامه «پژوهش‌های هستی‌شناختی» به ایستگاه پانزدهم رسید

دوفصلنامه «پژوهش‌های هستی‌شناختی» به ایستگاه پانزدهم رسید

گروه اندیشه ـ پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های هستی‌شناختی» شامل 12 مقاله منتشر شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد

گروه اندیشه ــ چهل و یکمین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام»، به صاحب امتیازی پژوهشکده تاریخ اسلام، مدیر مسئولی سیدهادی خامنه‌ای و سردبیری مهدی محقق منتشر شد.
شماره جدید ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

گروه اندیشه ــ شماره هفتم از سال پنجاه‌ونهم ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام»، به صاحب امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) و مدیر مسئولی فرج‌الله فرج‌اللهی به زیور طبع آراسته شد.
مجله «پژوهش‌های اخلاقی» در ایستگاه 37

مجله «پژوهش‌های اخلاقی» در ایستگاه 37

گروه اندیشه ــ سی و هفتمین شماره از مجله «پژوهش‌های اخلاقی»، به صاحب امتیازی انجمن معارف اسلامی ایران، مدیرمسئولی رضا حاجی ابراهیم و سردبیری محمود قیوم‌زاده شامل 16 مقاله منتشر شد.
فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی» به ایستگاه 35 رسید

فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی» به ایستگاه 35 رسید

گروه اندیشه ــ سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های اعتقادی کلامی»، شامل 11 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی تصویرآفرینی‌های نهج‌البلاغه و قرآن در «مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»

بررسی تصویرآفرینی‌های نهج‌البلاغه و قرآن در «مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»

گروه اندیشه ــ پنجاهمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
تبیین حرکت جوهری انسان در فصلنامه «آینه معرفت»

تبیین حرکت جوهری انسان در فصلنامه «آینه معرفت»

گروه اندیشه ــ پنجاه و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «آینه معرفت» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی ارتباط قیامت با مرگ ارادی در جدیدترین شماره فصلنامه «صدرا»

بررسی ارتباط قیامت با مرگ ارادی در جدیدترین شماره فصلنامه «صدرا»

گروه اندیشه ـ نود و ششمین شماره فصلنامه علمی «صدرا» ویژه تابستان ۹۸ شامل ۷ مقاله علمی منتشر شد.
1